LID WORDEN

Ondergetekende wenst lid te worden van de Koninklijke Belgische Poedelclub v.z.w.

print dan deze pagina af en verstuur naar onderstaand adres
of mail deze pagina door naar:
rcbc.kbpc1@gmail.com

 

 


Emilienne De Leeuw

Cité de Gueméné Penfao  62  -  6180 Courcelles

 

Naam : ..................................................................
Voornaam : .................................................................
Adres : ..................................................................
Postcode :

........................

Gemeente :  .................................................................
Telefoon : .........................................
Fax :  ........................................
E-mail :  .................................................................
Nationaliteit : ........................................
   

Ik verzoek mijn toetreding tot de Koninklijke Belgische Poedelclub v.z.w.

in de hoedanigheid van:   

   
Soort lid :  Steunend lid O

      Toetredend lid  O

Ik verklaar de statuten van deze vereniging te aanvaarden en geen lid te zijn van een Kynologische vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of van een buitenlandse zustervereniging niet ressorterend onder de F.C.I. Ik verbind mij ertoe aan het lidgeld te voldoen.

 

Datum :

                 (dd/mm/yyyy) ..........................

   

 

STEUNEND LID: neemt niet actief deel aan de activiteiten van de vereniging. Hij heeft geen stemrecht op de algemene vergaderingen, doch ontvangt regelmatig alle informatie die door de club gepubliceerd wordt, (clubblad, enz.)

Steunende leden in België verblijvend: € 23,00

Steunende leden in het buitenland verblijvend: € 27,00

 

 

Actief lid ( na één kalenderjaar toetredend lid):

Verblijvend in België: € 30,00 -  Verblijvend in het buitenland: € 35,00

 

Betalingen aan het adres van de: Koninklijke Belgische Poedelclub v.z.w.

 

 

  IBAN BE95 3800 0688 5758

      BIC code: BBRUBEBB

 

 

Secretariaat: Emilienne de Leeuw - Cité de Gueméné Penfao, 62

6180 Courcelles GSM: 0476292796