Op haar vergadering van 8 oktober 2014 besliste de raad  om de HD test voor de MIDDENSLAGEN terug te verplichten

 

-------------------------------------------------------

 

Belangrijke mededeling - KMSH

Wij vestigen uwnaandachtbopbnhet ministerieel besluit van 06/00/2013 gepubliceerd in het staatsblad van 20/11/2013

Frankrijk en Nederland werdengeschrapt van de lijst van rabiesvije landen en alle honden volwassene en puppy's komend van deze landen moeten verplicht gevaccineerd zijn tegen rabies alvorens ze in Belgie mogen ingevoerd worden .

 

 

 

TOP 10

Doe allen mee en zend uw show resultaten naar: Secretariaat Mme E De Leeuw

tèl : +32 71163076 - GSM : +32 476292796

rcbc.kbpc1@gmail.com

 

De verkiezing van de top 10 - en haar prijsuitrijking zal gedurende ons al gemene vergadering plaats hebben in

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Titel « Elitefokker »

Op 27 maart 2010 heeft de Kynologische Raad van KMSH beslist om de titel « Elitefokker » af te schaffen.

Tengevolge van deze beslissing worden vanaf 01.01.2010 de titels van « Elitefokker » niet
meer verlengd.

------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWE E - MAIL CLUB : rcbc.kbpc@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING : KMSH 14.10.2009


Uit goed ingelichte bron vernemen wij dat in
de eerste semester van 2010 een nieuw
Koninklijk Besluit m.b.t. de identificatie en
registratie van de honden van kracht zal
worden.
Dit nieuw KB wijzigt het KB van 28.05.2004
en hierdoor wordt het invoeren van de
microchip als verplicht identificatiemiddel,
voorzien voor 2012, vervroegd.
Anticiperend op deze maatregel vanwege
de wetgever en teneinde de administratie
van onze diensten tijdig aan te passen, en
de fokkers tijdig te informeren, heeft de
Raad van Bestuur van de KMSH op
14.10.2009 beslist de tangtatoeage met
ingang van 01 maart 2010 af te schaffen als
identificatiemiddel van LOSH-honden.
Dit betekent dat voor nesten geboren vanaf
01 januari 2010 de keuze mogelijkheid van
identificatie door middel van tangtatoeage
of microchip vervalt; het formulier dek- en
geboorteaangifte wordt in die zin
aangepast.
Ter herinnering
Langs deze weg vestigen wij er nogmaals
de aandacht op de vanaf 2010 de
genetische DNA-code (ISAG 2006) van de
dekreu en de teef gekend moet zijn voor de dekking

(KMSH – SRSH 14.10.2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Statuaire Wijziging -----23/03/2009

 

23 maart 2009

Statutaire wijziging

Artikel 9

De maximale bijdrage is 62 euro’s.
 
De bijdrage wordt door het comité opgesteld. Deze bijdrage wordt aan de algemene vergadering voorgesteld.

Vanaf twee duizend tien, zullen de bijdragen zijn:

 

De werkelijke en toetredende leden: 30 euro’s

De werkelijke en toetredende buitenlandse leden: 35 euro’s.

De steunende leden betalen 75% van de jaarlijkse bijdrage.
 
De steunende leden: 22.50 euro’s

De buitenlandse steunende leden: 27 euro’s

De steune leden mogen de algemene vergadering volgen maar ze hebben geen stemrecht.

Deze wijzigingen zijn, door twee derden van de meerderheid plus één aangenomen op veertien maart twee duizend en negen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

AANDACHT : zeer belangrijk bericht voor de FOKKERS !

Het nieuwe reglement GENEALOGISCHE IDENTIFICATIE VAN LOSH-HONDEN wordt van kracht op 1 januari 2009

Het reglement

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.

 

OPGELET --- AFSCHUWELIJK !!!!!!!:

Lees dit artikel betreffende Mr Van de Broeck "Mr Van de Plas"...

De Club aanvaardt niet meer de toetreding van dit persoon

http://www.lematin.ch/actu/suisse/chiens-sauves-extremis-69964.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

-